Kvinners rettigheter / Norge / Valg 2013

FrP: Fokuset på pappaperm overskygger menneskerettsproblemer

Hva betyr menneskerettigheter for FrP?

Menneskerettigheter er veldig viktig for FrP, både nasjonalt og internasjonalt. Frihet for enkeltmennesket er en helt grunnleggende verdi for oss som betyr at vi vil jobbe for å styrke den enkeltes frihet til å ta egne valg. Vi synes dagens system overkontrollerer norske innbyggere. Vi ønsker derfor å redusere unødvendig regelverk og byråkrati, og øke innbyggernes selvbestemmelsesrett. Det er viktig å sikre grunnleggende rettigheter som frihet, trygghet, likestilling og eiendomsrett. Vi aksepterer derfor ikke holdninger som setter disse grunnleggende rettighetene i fare.

Foto: FrP

Foto: FrP

Hva synes dere er den største menneskerettslige utfordringen i Norge i dag?

Vi vet at mange minoritetskvinner opplever frihetskrenkelser som tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold, som for eksempel ekstrem kontroll og isolasjon. FrP ser det som svært problematisk at dagens likestillingsdebatt er for generelt rettet og overser mange av minoritetskvinnenes utfordringer. Når regjeringen kun fokuserer på pappapermisjon og kvotering som likestillingsfremmede, gis det et inntrykk av at alvorlige problemer som mangel på helt grunnleggende menneskerettigheter ikke eksisterer i Norge. FrP er det eneste partiet som tør å ta disse diskusjonene, og som tør å slå hardt ned på personer og kulturer som praktiserer undertrykking av kvinner.

FrP synes det er urovekkende at regjeringen foreslår å skille ut familievold i minoritetsfamilier som et kulturproblem som bør behandles i konfliktråd ved dialog. FrP mener all vold skal være straffbart, uansett hvilken kulturbakgrunn voldspersonen har, og er svært uenige i regjeringens forslag.

Og hvordan har dere tenkt til å løse den?

FrP vil:

 1. Innføre en streng innvandringspolitikk med aktiv integrering og tilpasning til norske samfunnsforhold som vil forebygge motsetninger og konflikter. Dette skal vi gjennomføre blant ved å forbedre introduksjonsprogrammet og stille strengere krav til kunnskap innen norsk og samfunnskunnskap.
 2. Heve aldersgrensen for familieinnvandring til 24 år.
 3. Vold i minoritetsfamilier skal behandles som all annen familievold – som straffbart forhold.
 4. Ha en fleksibel Husbank-ordning, slik at kvinner med begrensede økonomiske rettigheter etter samlivsbrudd gis økonomisk mulighet til å starte et eget liv.
 5. Prioritere saker om familievold i politiet.
 6. Heve maksimumsstraffen for familievold fra 6 til 15 år.
 7. Videreføre dagens ordning med opphold på selvstendig grunnlag for voldsutsatte kvinner på midlertidig oppholdstillatelse gjennom familieinnvandring.
 8. Vurdere muligheten for å frata statsborgerskap for personer som arrangerer tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ved dom.
 9. Rette mer fokus på denne delen av likestillingsdebatten.
 10. For å sikre menneskerettigheter internasjonalt vil vi blant annet stille krav til overholdelse av FNs menneskerettigheter ved eventuell ettergivelse av u-gjeld.

2 tanker om “FrP: Fokuset på pappaperm overskygger menneskerettsproblemer

 1. Tilbaketråkk: MRbloggen følger valget | menneskerettighetsbloggen

 2. Tilbaketråkk: Hummer og kanari i de borgerliges regjeringsplattform | menneskerettighetsbloggen

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s