Asylsøkere / Norge / Valg 2013

Venstre: Frihet fra sosial nød

Hva betyr menneskerettigheter for Venstre?

Menneskerettigheter er helt sentrale for Venstre. Vi mener at menneskerettigheter skal være universelle og gjelde for alle mennesker til en hver tid. For oss er sivile, politiske, økonomiske, kulturelle og sosiale rettigheter like viktige. Venstres sosialliberale grunnsyn bygger på at reell frihet ikke bare innebærer frihet fra tvang og overgrep, men også innebærer frihet fra sosial nød og like muligheter for å kunne oppnå en verdig livssituasjon.

Venstre logo

Foto: MRbloggen

Nettopp av denne grunn er Venstre opptatt av at Norge skal være en pådriver i FNs arbeid for menneskerettigheter. Vi mener blant annet at FNs menneskerettighetssystem må styrkes ved at de individuelle klageordningene tilknyttet Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, samt Konvensjonen om barns rettigheter, ratifiseres og iverksettes.

Videre vil Venstre vil arbeide for at bedrifters ansvar for å respektere og opprettholde menneskerettigheter blir en del av de internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Generelt mener vi at Norge må støtte land som vil sikre menneskerettigheter og demokrati – og samtidig legge press land som ikke viser vilje til dette.

Venstre vil opprette en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge. Venstre vil også grunnlovsfeste menneskerettigheter. 

Hva synes dere er den største menneskerettslige utfordringen i Norge i dag?

Venstre mener at den kanskje største menneskerettslige utfordringen i Norge i dag er knyttet til behandlingen enslige mindreårige asylsøkere utsettes for. Behandlingen er til dels inhuman, og den er antagelig brudd på både en rekke menneskerettigheter og flere av barnekonvensjonens bestemmelser.

FNs barnekomite har i sin evaluering av hvordan Norge etterlever barnekonvensjonen, anbefalt en rekke forbedringer for å følge opp de særlige beskyttelsesbehov disse barna har. Redd Barna har påvist at spesielt enslige asylsøkere i aldergruppen 15-18 år på en rekke områder ikke nyter godt av de rettighetene de faktisk har etter barnekonvensjonen. Dette gjelder i forhold til diskriminering, trygghet og at det grunnleggende hensyn om barnets beste ikke blir praktisert.

Norge fremstår i forhold til disse barna snarere som en menneskerettslig sinke enn som en menneskerettslig pådriver, slik Norge bør være.

Og hvordan har dere tenkt til å løse den?

Blant annet vil Venstre at barneverntjenesten skal overta omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år – tilsvarende det ansvaret som gjelder for enslige asylsøkere under 15 år. Videre må ordningen med midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere avvikles. Barn som søker asyl må gis rett til å få videregående undervisning mens søknaden behandles.

Barnekonvensjonens hovedbestemmelse om at hensynet til barnets beste skal være avgjørende, må praktiseres også i forhold til mindreårige asylsøkere – slik at dette hensynet veier tyngre enn såkalte innvandringsregulerende hensyn.

2 tanker om “Venstre: Frihet fra sosial nød

  1. Tilbaketråkk: MRbloggen følger valget | menneskerettighetsbloggen

  2. Tilbaketråkk: Hummer og kanari i de borgerliges regjeringsplattform | menneskerettighetsbloggen

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s