Norge / Rettssikkerhet

En massemorder har også menneskerettigheter

<Johannes Flisnes Nilsen, Seniorkonsulent, Nasjonal Institusjon>

I et innlegg i Klassekampen (7. august) tar professor Terje Einarsen et oppgjør med dem som mener at massemorderen Breivik har i behold de samme menneskerettighetene som andre fanger. Bakteppet er debatten om fengselets brevkontroll samt diskusjonen om hvorvidt Breivik skal ha adgang til universitetsstudier. Einarsen oppgir at hans anliggende er å ta til motmæle mot alvorlige misforståelser om hvordan menneskerettighetene er skrudd sammen. Kronikken inneholder imidlertid uttalelser som inviterer til minst like alvorlige misforståelser om hva menneskerettighetene er for noe.

Bilde av Johannes Flisnes Nilsen

Foto: Johannes Flisnes Nilsen

Einarsen poengterer korrekt at det bare er enkelte menneskerettigheter som er absolutte, og at de fleste menneskerettighetene er kontekstavhengige, i den forstand at andre interesser – som andres rettigheter eller samfunnets interesser – etter omstendighetene kan veie tyngre.

Professoren er derimot på dypt vann når han konstaterer at en massemorder som Breivik, ved sine grufulle handlinger «har stilt seg utenfor samfunnet og menneskerettighetenes beskyttelse av menneskeverdet, på en slik måte at han eller hun ikke lenger har menneskerettighetene i behold.» Som begrunnelse viser Einarsen til at dette blant annet følger av artikkel 17 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og Strasbourg-domstolens praksis. Videre fastslår Einarsen med bred penn at «Under soning kan en erklært politisk massemorder uten hinder av menneskerettighetene utvilsomt nektes enhver adgang til ekstern kommunikasjon (med andre enn sin advokat), samt adgang til universitetsutdanning.»

Her er det mye å ta tak i. Verken EMK artikkel 17 eller Strasbourg-domstolens praksis kan tas til inntekt for at massemordere ikke lenger vil ha menneskerettighetene i behold. Tvert imot har domstolen uttalt at bestemmelsen ikke kan brukes til generelt å frata noen – enten det gjelder terrorister eller krigsforbrytere – deres grunnleggende menneskeretti

gheter.  Det er ikke i tråd med menneskerettighetenes verdigrunnlag å basere seg på et system der enkelte individer får «nullet ut» sitt menneskeverd – uansett hva slags grusomheter de har begått.

Foto: Ila fengsel og forvaringsanstalt kilde: Kjetil Ree

Foto: Ila fengsel og forvaringsanstalt
Kilde: Kjetil Ree

Det finnes da også en rikholdig rettspraksis fra Strasbourg-domstolen som håndhever fangers menneskerettighetsvern. Allerede i avgjørelsen Golder mot Storbritannia fra 1975 knesatte domstolen prinsippet om at alle fanger som utgangspunkt har alle menneskerettigheter i behold. Prinsippet er senere fulgt opp i en rekke avgjørelser, og har en klar forankring i en felles europeisk overenskomst om fangers rettigheter, nemlig

De europeiske fengselsreglene (2006). Fengselsreglene fastslår at «Alle som berøves friheten, skal behandles på en måte som ivaretar deres menneskerettigheter». Den norske straffegjennomføringsloven bygger på det samme prinsippet.

Det overnevnte prinsippet betyr at det er selve frihetsberøvelsen som utgjør straffen, øvrige begrensninger i fangers rettigheter fordrer en særlig begrunnelse. Påstanden om at det er helt uproblematisk å nekte Breivik all adgang til ekstern kommunikasjon og universitetsutdanning, tyder på at Einarsen selv er i villrede om hvordan menneskerettighetene er skrudd sammen.

Oppsummering. Fanger har også menneskerettigheter. Menneskerettighetenes vern om individer kan ikke «nulles ut».

Innlegget er en kortere versjon av en kronikk publisert i Klassekampen 13. august 2013.

En tanke om “En massemorder har også menneskerettigheter

  1. Tilbaketråkk: MRbloggen 1 år! | menneskerettighetsbloggen

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s