Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge

Norge ratifiserer MR-konvensjon

<Av Kjersti Skarstad, redaktør>

I dag ratifiserer Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen er først og fremst viktig fordi den slår fast at funksjonshemmede har akkurat de samme menneskerettighetene som alle andre , og at Norge er forpliktet til å arbeide for at like rettigheter skal bli en realitet.

Inga Marte Thorkildsen holder en tale

Inga Marte Thorkildsen holder en tale på ratifiseringsseminaret

At funksjonshemmede har de samme menneskerettighetene som alle andre er naturligvis en selvfølge. Menneskerettighetene gjelder for alle – det slår verdenserklæringa og de to hovedkonvensjonene om sivile og politiske, og økonomisk, sosiale og kulturelle rettigheter fast. Likevel er det slik at noen grupper er ekstra utsatt for menneskerettighetsbrudd og derfor trenger en ekstra sterk beskyttelse. Når Norge nå ratifiserer konvensjonen får funksjonshemmede et spesielt menneskerettslig vern, slik for eksempel kvinner, barn og minoriteter har.

Verdensbanken anslår at det er omkring 1 milliard funksjonshemmede i verden – noe som tilsvarer 15 prosent av verdens befolkning. Funksjonshemmede har betydelig dårligere levekår enn andre. De er overrepresentert blant de fattige og har en langt høyere risiko for å dø før de fyller fem år. Studier viser for eksempel at:

• I Tanzania har 42 prosent av de funksjonshemmede aldri fått noen som helst skolegang
• I Brasil er det fire ganger mer sannsynlig for at man får grunnleggende skolegang dersom man er funksjonsfrisk.
• I USA er arbeidsledigheten blant funksjonshemmede på rundt 80 prosent.

Og hva viser studier om Norge?
• Funksjonshemmede barn har 2-3 ganger så stor risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep.
• Under halvparten av de funksjonshemmede i yrkesaktiv alder er i arbeid.
• Kun omkring 1,2 prosent av de norske bistandsmidlene går til å bedre funksjonshemmedes rettigheter. Dette til tross for at de funksjonshemmede i utviklingsland er spesielt utsatt for fattigdom, menneskerettighetsbrudd og marginalisering.

Hvilke konsekvenser får konvensjonen?
Tallene ovenfor viser et tydelig behov for å bedre rettighetene til de funksjonshemmede. I Norge har de funksjonshemmede allerede en forholdsvis god rettslig beskyttelse. Likevel er konvensjonen viktig fordi Norge nå må tåle kritikk og irettesetting  av internasjonale eksperter dersom myndighetene ikke gjør nok for å bedre menneskerettighetssituasjonen til de funksjonshemmede. Norge må jevnlig rapportere til FN om sitt arbeid i å sikre oppfylling av konvensjonen. Konvensjon vil også gjøre det lettere for interessegrupper å mobilisere og arbeide med funksjonshemmedes rettigheter. I sum gjør ratifiseringen av konvensjonen det vanskeligere å bryte rettighetene – i hvert fall uten å få negativ omtale både nasjonalt og internasjonalt.

Kilde: wikimedia

Kilde: wikimedia

Funksjonshemmede har et annet utgangspunkt enn andre, og konvensjonen blir et nyttig verktøy for hvordan funksjonshemming skal forstås og hvordan like rettigheter skal sikres i praksis. Konvensjonen er svært viktig fordi den slår fast at funksjonshemming ikke først og fremst er et medisinsk problem for den enkelte. Funksjonshemmede opplever vanskeligheter og blir til en viss grad også funksjonshemmet fordi samfunnet er innrettet på en diskriminerende måte. Samfunnet må derfor endres slik at alle blir inkludert.

Et annet viktig poeng er at dersom Norge ikke skal bryte konvensjonen, blir myndighetene nødt til å endre bistandspolitikken. I dag er det slik at funksjonshemmede i utviklingsland ikke prioriteres, og at deres grunnleggende menneskerettigheter neglisjeres. Denne praksisen må endres nå. Det er også av stor betydning at konvensjonen trolig vil øke oppmerksomheten om og arbeidet for funksjonshemmedes menneskerettigheter – et tema som lenge har vært nedprioritert.

Funksjonshemmedes rettigheter er et tema menneskerettighetsbloggen kommer til å følge i tida framover.

Mer info:
WHO/World Bank, World Report on Disability
Christensen, Unn, ledighet blant funksjonshemmede 
Du finner lenke til konvensjonsteksten her 

2 tanker om “Norge ratifiserer MR-konvensjon

  1. Tilbaketråkk: Det er meg, ikke deg: Et hemmende samfunn | menneskerettighetsbloggen

  2. Tilbaketråkk: Vi har blitt fullverdige borgere | menneskerettighetsbloggen

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s